czwartek, 23 maja 2013

Komisja Unii Afrykańskiej i Centrum Badań Przemocy i Pojednania (CSVR) podpisały akt o porozumieniu


17 maja 2013 Komisja Unii Afrykańskiej (African Union Commission / AUC) i Centrum Badań Przemocy i Pojednania (The Centre for the Study of Violence and Reconciliation / CSVR) podpisały akt o porozumieniu (Memorandum of Understanding / MOU) w Addis Adeba. Akt ten umożliwia CSRV i AUC współpracę nad istotnymi sprawami, zgodnie z wymaganymi procedurami Unii Afrykańskiej, stanowiącymi krok w kierunku promocji i ochrony praw człowieka, praworządności, transitional justice i human security.  Współpraca ta będzie się opierać na wspólnym przeprowadzaniu badań, treningów i innych form capacity building w obrębie wzajemnie określonych przestrzeni zainteresowań. 

Podpisanie tego aktu było zwieńczeniem długotrwałego procesu pomiędzy Departamentem Spaw Politycznych i obywatelskimi organizacjami działającymi na kontynencie afrykańskim. W ramach tego aktu CSVR zobowiązuje się do kontynuacji ścisłej współpracy z organizacjami obywatelskimi promującymi prawa człowieka i demokrację na kontynencie afrykańskim i dążącymi do osiągnięcia trwałego pokoju, społecznej sprawiedliwość i transitional justice.

Wydarzenie spotkało się z bardzo pozytywnym odzewem i dużym poparciem również wśród innych organizacji obywatelskich i pozarządowych działających na kontynencie afrykańskim. Więcej na stronie CSVR

Brak komentarzy: