wtorek, 28 maja 2013

Konsultacje EBA dotyczące wymogów kapitałowych.

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) rozpoczął szeroko zakrojone konsultacje w ramach realizacji unijnej reformy w obszarze wymogów kapitałowych (CRR/CRD IV).

Odpowiednio konsultacje dotyczą:

- Regulacyjnych Standardów Technicznych (RTS) w zakresie definicji pojęcia rynku oraz ryzyka opcyjnego.
Udział w konsultacjach w tym obszarze możliwy jest do 31 sierpnia 2013.

-. III części Regulacyjnych Standardów Technicznych w zakresie funduszy własnych (prace w tym zakresie mają uzpełnić projekty RTS opublikowane w kwietniu oraz listopadzie 2012).

EBA oczekuje na komentarze do 18 lipca 2013.

- Wykonawczych Standardów Technicznych (ITS) w zakresie monitorowania płynności kapitałowej oraz RTS w przedmiocie odpływu płynności odpowiadającego potrzebom w zakresie zabezpieczenia.

Komentarze można nadsyłać do 14 sierpnia 2013.

- Wytycznych dotyczących środków ostrożnościowych związanych z udzielaniem kredytów walutowych

 Konsultacje trwają do 23 sierpnia 2013.

Zobacz także konsultacje zainicjowane wcześniej w tym tygodniu:
- dot. wymogów kapitałowych: Press release
- planów naprawczych: Press release.

Brak komentarzy: