środa, 8 maja 2013

Krstić przed MTKJ za obrazę sądu.Do Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ, www.icty.org) wraca „sprawa” Radislava Krsticia. Krstić został skazany w 2004 roku na karę 35 lat pozbawienia wolności za zbrodnie dokonane w Srebrenicy. Teraz jednak znów pojawi się przed trybunałem, bowiem 28 maja rozpocznie się jego proces o obrazę sądu (szczegóły tutaj). Krstić odmówił składania zeznań w procesie Radovana Karadžicia, który toczy się przed MTKJ. Uzasadniał swoją odmowę względami medycznymi. MTKJ zasądził więc badania Krsticia dotyczące zarówno psychicznego, jak i fizycznego stanu jego zdrowia. Wykazały one jednak brak podstaw do odmowy składania zeznań. Krstić ponowił swoją odmowę i tym samym stanie przez trybunałem za jego obrazę (Reguła 77A).


Sprawa ma wątek polski. Krstić odbywa swoją karę w Wielkiej Brytanii, gdzie jego życie znajduje się w niebezpieczeństwie, gdyż muzułmańscy więźniowie próbowali go zabić. W związku z tym zasugerowano przeniesienie Krsticia do innego kraju. Dnia 6 grudnia 2012 roku Sąd Okręgowy w Warszawie, VIII wydział karny, wydał postanowienie o prawnej dopuszczalności wykonania wyroku 35 lat pozbawienia wolności na terytorium RP (Sygn. akt VIII KOP 222/12). Skazany wyraził na to zgodę. Możliwe więc, że na posiedzenia przed MTKJ będzie dowożony z Polski.

Brak komentarzy: