poniedziałek, 6 maja 2013

"Koordynacja polityki unijnej w Polsce: wybrane zagadnienia" - wykład Macieja Szpunara, Warszawa, 23 maja 2013 r.


Grupa Polska International Law Association, Katedra Prawa Międzynarodowego i Prawa Unii Europejskiej w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego oraz Katedra Europejskiego Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego zapraszają na wykład 


dr hab. Macieja Szpunara*

nt. Koordynacja polityki unijnej w Polsce: wybrane zagadnienia


 
który odbędzie się dn. 23 maja 2013 r. (czwartek), o godz. 12.00 w sali B-17, w siedzibie Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 57/59.

Program spotkania: 
               godz. 12.00 - rozpoczęcie

  • Powitanie: prof. dr hab. Jan Barcz i prof. dr hab. Anna Wyrozumska
  • Wykład 
  •  Dyskusja  
 Prosimy o potwierdzenie udziału: annapudlo@kozminski.edu.pl

 * dr hab. Maciej Szpunar: podsekretarz stanu w UKIE w latach 2008-2010, podsekretarz stanu w MSZ w latach 2010-2013; pracownik naukowy w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego (Uniwersytet Śląski)

Brak komentarzy: