poniedziałek, 27 maja 2013

Nowa inicjatywa na rzecz bioróżnorodności

Jutro w Glend (Szwajcaria) ma zostać ogłoszone powstanie nowej inicjatywy, której celem jest poprawa sytuacji ginących gatunków zwierząt - Friends of Target 12 (Przyjaciele celu 12.). Inicjatorem przedsięwzięcia jest Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody (IUCN), ale zrzesza ona w zasadzie wszystkie konwencje międzynarodowe, których celem ochrona bioróżnorodności czy przyrody - Konwencja o różnorodności biologicznejCITES, Konwencja z Ramsar, Konwencja Bońska oraz Konwencja berneńska. Wezmą w niej udział także rożnego rodzaju grupy robocze IUCN oraz United Nations Environment Programme World Conservation Monitoring Centre, a także organizacje pozarządowe (między innymi WWF czy Conservation International).

Celem inicjatywy jest realizacja celu 12. spośród celów bioróżnorodności z Aichi (tzw. Aichi Biodiversity Targets). Cele te stanowią nowy, przyjęty podczas konferencji stron w Nagoi w 2010 r., Plan Strategiczny Konwencji o różnorodności biologicznej. Cel 12. zakłada, że do 2020 roku zostanie powstrzymane ginięcie znanych gatunków i poprawi się status ochronny, przede wszystkim tych najbardziej zagrożonych gatunków. Dla Przyjaciół celu 12. oznacza to, że po pierwsze żaden gatunek nie wyginie, czyli nie zmieni kategorii na Czerwonej Liście Gatunków Zagrożonych na "wymarłe", a po drugie, że poprawi się kategoria gatunków obecnie znajdujących się w kategoriach "zagrożone wyginięciem".

Brak komentarzy: