środa, 1 maja 2013

Odpowiedź IOSCO dot.transparentności i konkurencji wśród CRAs


Odpowiadając na apel ministrów finansów i prezesów banków centralnych państw G20 z listopada 2012 r. o kontynuację prac mających na celu podniesienie transparentności działań i konkurencyjności pracy agencji ratingowych (CRAs), IOSCO opublikowało list podsumowujący postępy poczynione w przedmiotowym zakresie.

Przesłanką podjęcia prac była konstatacja nieefektywności stanu światowej dominacji trzech CRAs (Fitch Ratings Ltd,  Moody’s Investors Service Inc. oraz  Standard & Poor’s Rating Services), sięgającej w 2011 r. – zależnie od stosowanego kryterium – 91 do 98% udziału w amerykańskim rynku ratingowego, co jednak nie zapobiegło wybuchowi kryzysu finansowego.

Zdaniem IOSCO kluczem do poprawy sytuacji, a w rezultacie do podniesienia stabilności systemu finansowego, jest większa konkurencyjność. Ta z kolei zostanie osiągnięta dzięki regulacjom zwiększającym transparentność dzięki umożliwieniu nowym podmiotom uzyskania wiarygodności niezbędnej do wejścia na rynek CRA. Korzyścią zwiększonej transparentności dla wielkich agencji będą natomiast bodźce do przeglądu wewnętrznych procedur, a w rezultacie większe zaufanie klientów. 

Kontynuacją prac nad reformą rynku CRA ma być m.in. publikacja w 2014 r. zrewidowanego Kodeksu postępowania dla agencji ratingowych, zgodnie z którym agencje powinny zostać poddane nadzorowi regulatorów rynku (zob. Raport z implementacji reform w tym zakresie z lutego 2011).

W załączniku do listu przedstawiono charakterystykę regulacji z wybranych państw IOSCO w przedmiocie transparentności działalności CRAs.

W tym samym momencie, jak informuje EU Observer, w UE właśnie upada inicjatywa powołania konkurencyjnej europejskiej fundancji ratingowej.

Brak komentarzy: