wtorek, 28 maja 2013

Projekty Prezydencji nowelizacji MIFID i EMIR

Irlandzka Prezydencja Rady UE przedstawiła nowe propozycje kompromisu w sprawie nowelizacji Dyrektywy MIFID, Rozporządzenia w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz Rozporządzenia (EMIR) w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji.

Brak komentarzy: