poniedziałek, 20 maja 2013

Pułapy bonusów dla pracowników unijnych banków

Jak informowaliśmy na początku marca w UE trwają prace nad ustanowieniem ograniczeń możliwości wypłat premii dla bankierów. Obecnie Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) rozszerzył zakres definicji osób, których działalność wiąże się z podejmowaniem faktycznego ryzyka (material risk takers, MRT), proponując, aby przyszłe ograniczenia objęły osoby, których przychód przekracza 500’000 euro. 
Wedle intencji EBA ma to przeciwdziałać arbitrażowi regulacyjnemu między różnymi państwami UE. Zarazem rozwiązanie takie rodzi jednak obawy, na ile ograniczenie elastyczności kształtowania polityki płacowej banków europejskich odbije się na ich konkurencyjności względem instytucji ze Stanów Zjednoczonych oraz Azji. Mimo że według Reuters’a grupa objęta nowym zakresem regulacji pozostanie relatywnie nieliczna, zdaniem Financial Times w poszczególnych bankach inwestycyjnych – szczególnie podatnych na cykliczność wysokości wynagrodzeń – może oznaczać aż 10.krotne rozszerzenie zakresu podmiotowego regulacji.

Brak komentarzy: