niedziela, 19 maja 2013

Rada Arktyczna: status stałego obserwatora dla 6 państw, kandydatura UE zablokowana przez Kanadę

Na spotkaniu 15 maja br. Rada Arktyczna przyznała status stałego obserwatora sześciu nowym państwom: Chinom, Indiom, Japonii, Korei Pd., Singapurowi i Włochom. Natomiast decyzja w sprawie nadania tego statusu Unii Europejskiej została odłożona na później do następnego spotkania na szczeblu ministerialnym  w 2015 r., ze względu na sprzeciw Kanady. UE i Kanada od lat toczą spory w kwestiach polowań na foki i handlu foczymi skórami (zob. m.in. wyrok Sądu w sprawie T‑526/10). Podobny los spotkał także wnioski kilku organizacji pozarządowych, w tym Greenpeace. We wspólnym oświadczeniu Catherine Ashton i Maria Damanaki (Komisarz ds. Polityki Morskiej i Rybołówstwa) potwierdziły jednak dążenie UE do uzyskania statusu stałego obserwatora i aktywnego uczestniczenia w międzynarodowej współpracy dotyczącej Arktyki oraz zapewniły o podjęciu, wspólnie z rządem kanadyjskim, kroków w celu szybkiego i skutecznego rozwiązania dzielących je problemów.


Spotkanie przyniosło również wyraźne otwarcie Rady Arktycznej na kwestie związane z gospodarczym rozwojem Arktyki. Rada, będąca forum koordynacji polityki państw arktycznych w stosunku do regionu, przyjęła deklarację, w której, obok potwierdzenia celów takich jak ochrona środowiska i rdzennej ludności  wskazała również na "centralną rolę biznesu w rozwoju Arktyki”.


Brak komentarzy: