środa, 8 maja 2013

Raport roczny Stałego Trybunału Arbitrażowego

Stały Trybunał Arbitrażowy opublikował 112. doroczny raport ze swojej działalności. 

Śledzenie aktywności STA, którego mechanizm wykorzystywany jest w 71. toczących się sporach, może być szczególnie ciekawe zważywszy na fakt, że w ostatnich 12. latach przed Trybunałem postępowania wszczęto 152 razy, wobec 34. spraw w ciągu wcześniejszych 100 lat, na co zwrócił uwagę w wystąpieniu przed ASIL Sekretarz Generalny STA Hugo Siblesz (zobacz informację nt. wystąpienia oraz link do zapisu video).

Brak komentarzy: