środa, 1 maja 2013

Rezolucja Afrykańskiej Komisji Praw Człowieka i Ludów dotycząca ‘transitional justice’ w Afryce


Podczas 53 sesji Afrykańskiej Komisji Praw Człowieka i Ludów (African Commission on Human and Peoples’ Rights / ACHPR), która odbyła się w Banjul (Gambia) w dniach 9-24 kwietnia, Komisja przyjeła istotną rezolucję dotyczącą ‘transitional justice’ (ACHPR/Res.235(LIII) 2013). 

Komisarza Pacifique Manirakiza zobowiązano do przeprowadzenia i przedstawienia wyników badania dotyczącego ‘transitional justice’ w Afryce w celu:
  • Identyfikacji różnych mechanizmów ‘transitional justice’ istniejących w Afryce;
  • Identyfikacji struktur prawodawczych ‘transitional justice’ w Afryce, zgodnie z mandatem Komisji do promocji i ochrony praw człowieka w Afryce;
  • Określenia roli Komisji w implementacji the Transitional Justice Policy Framework Unii Afrykańskiej;
  • Analizy możliwości i wyzwań przed Komisją związanych z promowaniem i popieraniem procesów i mechanizmów ‘transitional justice’ w Afryce; jak i również
  • Analizy możliwości stworzenia specjalnego mechanizmu ‘transitional justice’ w Afryce.

Raport ma być przedstawiony Komisji do rozpatrzenia w maju 2014. 

Brak komentarzy: