sobota, 25 maja 2013

Sojusz Pacyficzny (Pacific Alliance) - spotkanie w Cali

W Cali (Kolumbia) odbyło się spotkanie Sojuszu Pacyficznego (Pacific Alliance), zrzeszającego Chile, Kolumbię, Meksyk i Peru. Spotkanie przebiegało pod znakiem planów wzmożenia regionalnej integracji gospodarczej w obliczu spadającego popytu na surowce mineralne.
Sojusz Pacyficzny powołany został do życia w czerwcu 2011 r. Na spotkaniu w Cali państwa zrzeszone zobowiązały się do obniżenia o 90 procent ceł na produkty przemysłowe, dając nadzieję na całkowitą eliminację ceł oraz harmonizację regulacji handlu i usług oraz ochrony inwestycji. Kraje Sojuszu planują dalszą integrację gospodarczą, mającą na celu wsparcie regionalnego rozwoju zintegrowanych systemów produkcji oraz włączenie ich do globalnych systemów produkcji. W sferze planów jest integracja rynkowa podobna do europejskiej.
Niedawne przystąpienie giełdy meksykańskiej do latynoamerykańskiego zrzeszenia giełd papierów wartościowych (Mila - Mercado Integrado Latinoamericano), stworzonego przez pozostałych partnerów Sojuszu, również przyczynia się do integracji regionalnej miedzy czterema zachodnioamerykańskimi sąsiadami.
Sojusz Pacyficzny jest postrzegany jako bardziej dynamiczny i atrakcyjny od Mercosur (który zrzesza Argentynę, Brazylię i Wenezuelę). Ta popularność przekłada się na udział w spotkaniu przedstawicieli wielu innych państw, potencjalnie zainteresowanych udziałem w integracji: Kanady, Kostaryki, Gwatemali, Panamy, Japonii, Australii, Nowej Zelandii, a nawet Urugwaju i Hiszpanii. Portugalia, Francja oraz Ekwador uczestniczyły w spotkaniu w charakterze obserwatorów.
Spotkanie Sojuszu jest przykładem integracji regionalnej niekoniecznie opartej na szerokiej umowie o wolnym handlu. Wskazuje także na atrakcyjność regionów niedotkniętych kryzysem gospodarczym dla innych krajów, nawet tych spoza bliższego i dalszego sąsiedztwa. Ciekawy komentarz na temat spotkania znaleźć można tu.

Brak komentarzy: