wtorek, 28 maja 2013

Szczyt Unii Afrykańskiej a sprawa Kenyatty w MTKW dniach 19 – 27 maja w Addis Abebie w Etiopii odbył się szczyt państw Unii Afrykańskiej, obejmującej  wszystkie państwa afrykańskie z wyjątkiem Maroka. Jest to ważny głos w regionie, z tego też powodu warto zwrócić uwagę na wydawane przez UA akty, choć nie są one wiążące dla MTK (strona AU tu).  
Podczas szczytu przyjęto między innymi petycję skierowaną do MTK o odrzucenie zarzutów przeciwko Kenyatcie i Ruto, oraz „zwrócenie” tych spraw z powrotem do Kenii (jedynie Botswana nie poparła treści petycji).
Sprawa jest o tyle poważna, że wszystkie sprawy przed MTK dotyczą jedynie państw afrykańskich (z wyjątkami w zakresie postępowań wstępnych) i UA uważa, że ma to podłoże rasowe (zobacz tu).
Warto wskazać, że aż 43 państwa afrykańskie podpisały Statut rzymski i 34 ratyfikowały go – stanowiąc tym samym największą reprezentację regionalną w MTK. Te same państwa są teraz przeciwne stawianiu Ruto i Kenyatty przed MTK i to jest bardzo ważny znak. Jest to bowiem kolejne wyzwanie dla trybunału, gdyż w kontekście tak wielkiego wsparcia ze strony państw afrykańskich rzeczywiście nie wiadomo, czy Kenyatta zdecyduje się stanąć przed MTK i czy „sprawa kenijska” znajdzie swój finał w Hadze (szerzej o sprawie Kenyatty pisaliśmy tu).
Sam trybunał stoi na stanowisku, że nie wiążą go polityczne decyzje i sam kieruje się tylko literą prawa. Ten stoicki spokój może jednak nie okazać się dobrą taktyką.

Brak komentarzy: