czwartek, 23 maja 2013

UE: ograniczenia bailoutów bankowych

Jak, na podstawie informacji od "dobrze poinformowanych źródeł", donoszą Financial Times oraz Bloomberg, do końca lipca Komisja Europejska ma przedstawić zrewidowane, bardziej restrykcyjne zasady udzielania pomocy publicznej bankom.

Bazując przede wszystkim na doświadczeniach operacji ratunkowej prowadzonej w Hiszpanii (oraz doświadczeniach holenderskich) Komisja chce wzmocnić zasadę finansowej współodpowiedzialności udziałowców i wierzycieli za straty instytucji finansowej korzystającej z pomocy. Zmiany podobno nie mają jednak osłabić pozycji wierzycieli uprzywilejowanych.

Powyższe regulacje mają docelowo stanowić element reżimu działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków (zob. posty na temat BRRD), tj. jednego z filarów tworzonej obecnie unii bankowej. Trwają również prace legislacyjne w obszarze konwersji lub umarzania długów (bail in).


Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, nowe zasady mogłyby zacząć obowiązywać późnym latem.

Brak komentarzy: