niedziela, 19 maja 2013

UE: "techniczne" przygotowania do zawarcia układu stowarzyszeniowego z Ukrainą

Komisja Europejska przyjęła 15 maja 2013 r. i przekazała Radzie projekty dwóch decyzji Rady dotyczących podpisania (1.) i tymczasowego stosowania (2.) układu stowarzyszeniowego wynegocjowanego z Ukrainą w l. 2011-12. Komisja wydała także oświadczenie, w którym stwierdziła, że przyjęcie projektów ma na celu techniczne przygotowanie procesu decyzyjnego w ramach Unii, niezależnie od ostatecznej politycznej decyzji Rady w tej kwestii. Komisja podkreśliła, że to działanie w żaden sposób nie może być rozumiane jako "wywieranie nacisku" na Radę. Przyjęcie projektów ma wyłącznie zapewnić realną możliwość podpisania układu na szczycie Partnerstwa Wschodniego w Wilnie za pół roku.

Działanie Komisji (co potwierdza ww. oświadczenie) stanowi jednak wyraźny sygnał dla Ukrainy, że UE jest pod względem prawnym gotowa do podpisania, a nawet tymczasowego stosowania układu, jeśli tylko Ukraina spełni warunki, od których UE uzależnia zawarcie umowy. Zostały one wyrażone w konkluzjach Rady z 10 grudnia 2012 r. i obejmują trzy obszary, tj. zapewnienie zachowania międzynarodowych standardów demokratycznych podczas przeprowadzania wyborów na Ukrainie, zapewnienie prawidłowego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości (m.in. zwalczanie tzw. wybiórczej sprawiedliwości - selective justice) oraz wdrożenie reform uzgodnionych wspólnie z UE w programie stowarzyszeniowym. Tym samym podpisanie układu i dalsze kroki UE są uzależnione wyłącznie od zachowania władz Ukrainy, zwłaszcza podjęcia przez nie konkretnych, dostrzegalnych działań we wskazanych obszarach.

Brak komentarzy: