środa, 29 maja 2013

UE, USA i Kanada zawarły porozumienie o współpracy w obszarze badań nad Oceanem Atlantyckim

24 maja 2013 w Irlandzkim Instytucie Morskim w Galaway podpisano porozumienie o współpracy w rejonie Oceanu Atlantyckiego. Stronami porozumienia są UE, USA i Kanada. Podstawowym celem porozumienia są badania Oceanu Atlantyckiego oraz zrównoważone zarządzanie jego zasobami. Współpraca stron porozumienia odbywać się ma w obszarach:

a) Obserwacji oceanu

b) Wymiany danych dotyczących badań oceanu

c) Koordynacji i udostępniania infrastruktury pomiarowej i danych

d) Zrównoważonego gospodarowania zasobami oceanu

e) Mapowania dna morskiego i siedlisk bentosowych

f) Współpracy i wymiany naukowej

g) Koordynacji priorytetów badań na przyszłość


Zdaniem przedstawicieli Komisji Europejskiej współpraca ta może przynieść wymierne korzyści w obszarach badań nad zmianami klimatu, czy w badaniach nad bezpieczeństwem żywnościowym. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele Państw Członkowskich UE, komisarz ds. badań i nauki Maire Geoghegan-Quinn, komisarz ds. gospodarki morskiej i rybołówstwa Maria Damanaki, Premier Irlandii Enda Kenny, przedstawiciele USA i Kanady. Jest to druga po zaproponowaniu przez Komisję 13 maja 2013 roku Planu działania na rzecz Atlantyku inicjatywa dotycząca tego obszaru, która została przyjęta przez UE w maju.

Brak komentarzy: