sobota, 25 maja 2013

Umowa o utworzeniu strefy wolnego handlu pomiędzy Chinami a Szwajcarią

24 maja 2013 r. w trakcie oficjalnej wizyty premiera Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL) w Szwajcarii ogłoszono zakończenie negocjacji w sprawie utworzenia strefy wolnego handlu pomiędzy oboma krajami. Ostateczne podpisanie umowy zaplanowano na lipiec tego roku. Jej wejście w życie będzie jeszcze wymagało zatwierdzenia w obu izbach Parlamentu Szwajcarskiego oraz ratyfikacji.

Obecna wymiana handlowa pomiędzy oboma państwami wynosi 26 mld USD (z czego większość przypada na eksport z Szwajcarii). Strony oczekują, że podpisanie umowy wpłynie pozytywnie na wielkość wzajemnych obrotów handlowych. Szwajcarzy są głównie zainteresowani zwiększeniem eksportu dóbr luksusowych oraz leków, Chiny oczekują natomiast większej dostępności rynku dla swoich produktów rolnych oraz tekstyliów.

Umowa o utworzeniu strefy wolnego handlu będzie drugim takim porozumieniem zawartym przez ChRL z państwem europejskim. Pierwsza została zwarta w kwietniu tego roku z Islandią. 

Brak komentarzy: