piątek, 3 maja 2013

UNDOC oraz CITES chcą żeby przestępstwa przeciwko zwierzętom i lasom były traktowane jako zbrodnie

Dyrektor wykonawczy Biura Narodów Zjednoczonych ds. narkotyków i przestępczości (UNDOC) oraz Sekretarz generalny Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES) wydali wspólne oświadczenie, w którym wzywają państwa do uznania przestępstw przeciwko lasom i dziko żyjącej faunie i florze jako poważnej formy przestępczości zorganizowanej. Chcą także, aby państwa zaostrzyły kary za te przestępstwa.Wezwali także instytucje międzynarodowe do działania w celu zwalczania tych form przestępstw.

Brak komentarzy: