niedziela, 12 maja 2013

Zakończyła się wspólna Konferencja Stron Konwencji bazylejskiej, sztokholskiej i rotterdamskiej

W dniach 28 kwietnia - 10 maja odbyła się połączona Konferencja Stron trzech konwencji dotyczących chemikaliów i substancji niebezpiecznych - Konwencji bazylejska o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych, Konwencji sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych oraz Konwencji rotterdamskiej w sprawie międzynarodowego handlu niebezpiecznymi substancjami chemicznym. Wspólna konferencja odbyła się w ramach programu synergii trzech konwencji - procesu współpracy i koordynacji prowadzonego na podstawie decyzji stron z 2010 r. (więcej na temat decyzji tu , a na temat synergii tu)
W konferencji wzięło udział blisko 2000 osób. Zakończyła się ona spotkaniem ministerialnym w dniach 9-10 maja. Podjęto ok. 50 decyzji w sprawach dotyczących zarządzania konwencjami. Między innymi przyjęto budżety na lata 2014-15, zarówno dla poszczególnych konwencji jak i dla projektu synergii. Zdecydowano o włączeniu do mechanizmów stosowanych na podstawie konwencji obrotu i stosowania niektórych substancji. Zdecydowano o utworzeniu wspólnego Sekretariatu. Niestety nie udało się stworzenie mechanizmu kontrolowania zgodności (non-compliance mechanism) dla Konwencji sztokholmskiej, z powodu braku zgody co do tego, jak taki mechanizm miałby funkcjonować. Krótkie omówienie wyników Konferencji można znaleźć tu.
Jedną z trzech przewodniczących Konferencji - przewodniczącą Konferencji stron Konwencji rotterdamskiej była polka - Magdalena Balicka, która pełni funkcję Wyznaczonego Organu Krajowego

Brak komentarzy: