sobota, 15 czerwca 2013

23 spotkanie państw stron Konwencji NZ o prawie morza

Podczas 23 spotkania państw stron Konwencji o prawie morza, które rozpoczęło się 10 czerwca w Nowym Jorku prezes Międzynarodowego Trybunału Prawa Morza Shunji Yanai podkreślił rosnącą rolę Trybunału w rozwoju międzynarodowego prawa morza. W oświadczeniu Przewodniczący wskazał złożoność spraw, którymi w ubiegłym roku zajmował się Trybunał. Zdaniem prezesa na szczególną uwagę zasługuje sprawa Bangladesh v. Myanmar dotycząca rozgraniczenia obszarów morskich Zatoki Bengalskiej. Sprawa miała charakter precedensowy, gdyż stanowiła pierwszą sprawę dotyczącą rozgraniczania obszarów morskich jaką zajmował się Trybunał, a orzeczenie, dokonujące rozdziału szelfu kontynentalnego w obszarze przekraczającym 200 mil morskich było pierwszym tego typu orzeczeniem w całej historii międzynarodowego sądownictwa morskiego. Po dalsze informacje kliknij tutaj. 

Brak komentarzy: