czwartek, 20 czerwca 2013

Coraz mniej skarg przeciwko Polsce przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka

Z najnowszych statystyk opublikowanych na stronie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wynika, iż Polska opuściła niechlubne grona państw, przeciwko którym zawisłych jest w ETPC najwięcej skarg. Na koniec roku 2012 r. Polska plasowała się na 10 miejscu pod względem liczby zawisłych skarg, choć wtedy i tak odnotowana została znaczna poprawa pozycji – spadek z 6 na 10 miejsce (w porównaniu z rokiem 2011). Natomiast zgodnie z najnowszymi danymi Polska nie plasuje się już w pierwszej dziesiątce "naruszycieli" i znalazła się w grupie 37 państw, które łącznie generują 18,9 % spraw zawisłych przed Trybunałem. Niewątpliwie znaczący wpływ na statystki miała ostatnia „globalna” decyzja  Trybunału w sprawie Cichopek i 1627 innych p. Polsce (o decyzji Trybunału pisaliśmy na blogu tutaj).

Brak komentarzy: