niedziela, 9 czerwca 2013

EBA i ESMA publikują zasady ustalania benchmarków

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) i Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) opublikowały Raport końcowy zawierający zbiór Zasad ustalania benchmarków w UE (Principles for Benchmark-Setting Processes in the EU). 

Przyjęte Zasady z jednej strony mają ułatwić współpracę we wspólnych ramach między interesariuszami krajowymi, a z drugiej stanowić mogą punkt wyjścia dla "ewentualnej implementacji przyszłych regulacji" przedmiotowych na poziomie unijnym (tak: oświadczenie  EBA dotyczące Zasad). Jak jednak informuje Reuters propozycja regulacji na podstawie których m.in. ESMA na uzyskać kompetencje do regulowania benchmarków zostaną przedstawione za kilka tygodni. Na ich podstawie ma również dojść do przeniesienia nadzoru nad dziesięcioma najważniejszymi indeksami (w tym Liborem) z Londynu do Paryża. Ciągle wedle informacji Reutersa, który uzyskał wgląd do projektu regulacji, podstawą przyszłych benchmarków mają być dane transakcyjne, a jedynie w ich braku inne dane możliwe do weryfikacji. Wdrożenie owych rozwiązań będzie stanowić realizację przedmiotowych uzgodnień na poziomie globalnym.

Zaproponowane rozwiązania - adekwatnie do konkluzji publicznych konsultacji - mają w szczególności umożliwić rozwiązanie problemu ciągłości benchmarków, pełniąc tym samym funkcje ostrożnościowe, oraz uwzględniać strukturę kapitałową instrumentów.


EBA i ESMA dokonają przeglądu Zasad po pierwszych 18 miesiącach ich stosowania.Brak komentarzy: