wtorek, 11 czerwca 2013

ESMA: Tablica ryzyka na rynku papierów wartościowych

W myśl artykułu 32 Rozporządzenia UE nr 1095/2010 dotyczącego oceny zmiany ryzyka na rynku Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) "monitoruje i ocenia zmiany zachodzące na rynku podlegającym jego kompetencjom oraz informuje EBA oraz ERRS (...). 

Odpowiednio w lutym 2013 ESMA opublikowała pierwszą Tablicę ryzyka (risk dashboardna rynku papierów wartościowych, wskazującą na trendy, zagrożenia i słabości infrastruktury rynkowej. Kontynuując ową publikację właśnie ukazała się druga edycja Tabeli. Zarazem ESMA zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za kompletność ani prawidłowość prezentowanych ocen.

Ogólnie ESMA stwierdziła spadek zagrożenia systemowego w IV kwartale 2012, stosownie do poprawy sytuacji na rynkach akcji i obligacji. Zarazem jednak, nie umniejszając doniosłości wsparcia za pośrednictwem polityki pieniężnej, aktualne pozostają źródła niepokojów na rynkach.

Brak komentarzy: