piątek, 28 czerwca 2013

ETPC odrzuca skargę krewnych ofiar masakry w Srebrenicy dotyczącą immunitetu jurysdykcyjnego ONZ w krajowym postępowaniu cywilnym

W decyzji w sprawie Stichting Mothers of Srebrenica i Inni p. Niderlandom ETPC jednogłośnie uznał za niedopuszczalną skargę złożoną przez krewnych ofiar masakry dokonanej w 1995 r. w Srebrenicy oraz przez NGO reprezentującą krewnych ofiar na decyzję sądu niderlandzkiego oddalającą roszczenia cywilne przeciwko ONZ z uwagi na immunitet jurysdykcyjny organizacji. W postępowaniu przed Trybunałem skarżący zarzucali w szczególności, iż decyzja ta spowodowała naruszenie ich prawa do dostępu do sądu.
Odrzucając skargę Trybunał orzekł, że organizacja pozarządowa nie była bezpośrednio dotknięta przez wspomnianą decyzję, dlatego też nie posiada statusu ofiary w rozumieniu Konwencji. Odnosząc się do indywidualnych skarg, Trybunał odrzucił je jako oczywiście nieuzasadnione, ponieważ przyznanie ONZ immunitetu jurysdykcyjnego służyło uzasadnionemu celowi. W szczególności uznał, że objęcie operacji zbrojnych przeprowadzanych na podstawie rozdziału VII Karty ONZ jurysdykcją sądów krajowych oznaczałoby zezwolenie państwom na ingerowanie w kluczowe misje ONZ mające na celu zapewnienie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Ponadto Trybunał stwierdził, że roszczenia cywilne, nawet jeżeli oparte są na zarzucie szczególnie ciężkiego naruszenia prawa międzynarodowego, w tym ludobójstwa, nie podważają immunitetu jurysdykcyjnego.
Komunikat prasowy Trybunału nt. decyzji dostępny jest tu.

1 komentarz:

MJM pisze...

Dziwne wydaje mi się zarówno konieczność celowościowego uzasadniania decyzji o uznaniu immunitetu jurysdykcyjnego w sprawie dotyczącej działań członków sił zbrojnych (bo te nadal wydają się być objęte zakresem przedmiotowym immunitetu), jak i mimo wszystko (tj. mimo np. orzeczenia MTS w sprawie Ferrini) podejście do korzystania z immunitetów w przypadku zbrodni międzynarodowych. Odmienne orzeczenie niekoniecznie trwale wpłynęłoby na orzecznictwo w podobnych sprawach, ale w sytuacji w której nawet ETPCz tak sądzi...