piątek, 14 czerwca 2013

Handbook on European law relating to asylum, borders and immigration

Zacieśnia się współpraca pomiędzy Europejskim Trybunałem Praw Człowieka i Agencją Praw Podstawowych UE. We wtorek (11 czerwca) odbyła się oficjalna prezentacja  wspólnego opracowania tych instytucji pt. Handbook on European law relating to asylum, borders and immigration.
Jak napisano w komunikacie prasowym Trybunału, jest to pierwszy całościowy przewodnik po prawie europejskim w dziedzinie problematyki azylowej, granicznej i imigracyjnej, który uwzględnia zarówno orzecznictwo ETPC jak i Trybunału Sprawiedliwości UE. Zawiera też właściwe rozporządzenia i dyrektywy UE, a także odniesienia do Europejskiej Karty Społecznej i innych umów z dorobku prawnego Rady Europy.
Publikacja przewodnika jest z pewnością ważnym krokiem w procesie przygotowania przystąpienia UE do Konwencji, co miejmy nadzieję nastąpi w nieodległej perspektywie (o stanie prac międzyrządowych w zakresie przystąpienia UE do Konwencji pisaliśmy na blogu tutaj).

Brak komentarzy: