sobota, 8 czerwca 2013

IOSCO: wyniki konsultacji dotyczących benchmarków finansowych

Międzynarodowa Organizacja Komisji Papierów Wartościowych (IOSCO) opublikowała przeszło 40 komentarzy nadesłanych w odpowiedzi na dokument konsultacyjny Principles for Financial Benchmarks z kwietnia b.r. Ostatnia seria konsultacji dotyczyła zasad szczegółowych, potrzebnych ze względu na ryzyka - pochodne uzależnieniu benchmarków od wniosków lub - struktury własnościowej.

Wcześniejsze konsultacje ze stycznia b.r. (Consultation Report on Financial Benchmarks) koncentrowały się na zagrożeniach braku precyzji lub manipulacją benchmarkami, a także identyfikacją innych kwestii, związanych z benchmarkami, odnoszących się do papierów wartościowych, instrumentów pochodnych oraz innych sektorów finansowych.

Zob. informacja prasowa IOSCO.

Brak komentarzy: