czwartek, 6 czerwca 2013

Klauzula modelowa dla stosowania Reguł międzynarodowych kontraktów handlowych UNIDROIT

Podczas 92. sesji Rada Zarządzająca UNIDROIT przyjęła klauzulę modelową dla stosowania Reguł międzynarodowych kontraktów handlowych UNIDROIT.

Tekst został przygotowany przez Grupę Roboczą, która kolejno publikowała position paper, uzupełniony komentarzami Sprawozdawcy, a następnie wysłała do konsultacji proponowany tekst.Jednomyślnie przyjęta wersja końcowa opatrzona została komentarzem.

Brak komentarzy: