czwartek, 20 czerwca 2013

Komisja Europejska pozywa Polskę za brak wdrożenia przepisów o GMO

20 czerwca Komisja Europejska zdecydowała o pozwaniu Polski do Trybunału Sprawiedliwości za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących monitorowania upraw organizmów modyfikowanych genetycznie.Obowiązek taki wynika z dyrektywy 2001/18/WE. Polska tłumaczy się jednak tym, że prowadzenie upraw GMO, nawet roślin dopuszczonych przez prawodawstwo unijne, jest zakazane. Argumenty te najwyraźniej jednak nie przekonały Komisji, która konsekwentnie stoi na stanowisku, że nawet w takim przypadku odpowiednie przepisy powinny zostać przyjęte.

Brak komentarzy: