piątek, 28 czerwca 2013

Komitet Bazylejski: FAQ dotyczący dużych ekspozycji

Komitet Bazylejski (BCBC) opublikował zestaw najczęściej zadawanych przez nadzorców i banki pytań i odpowiedzi dotyczących ilościowego badania skutków dużych ekspozycji (LE QIS) .

Dokument obejmuje kwestie:
- zakresu LE QIS,
- kapitału, oraz
- wartości ekspozycji.


Razem z FAQiem opublikowana została Instrukcja ilościowego badania skutków dużych ekspozycji, która stanowi element prowadzonej przez BCBS oceny skutków dokumentu konsultacyjnego z marca bieżącego roku, Supervisory framework for measuring and controlling large exposures.

Brak komentarzy: