piątek, 7 czerwca 2013

Komory, Mongolia i Syria ratyfikowały Protokół z Nagoi

W ostatnim czasie trzy kolejne państwa ratyfikowały jedno z najnowszych wielostronnych porozumień środowiskowych - Protokół z Nagoi do Konwencji o różnorodności biologicznej o dostępie do zasobów genetycznych oraz sprawiedliwym i równym podziale korzyści wynikających z wykorzystania tych zasobów. Syria złożyła dokumenty akcesji w kwietniu, Mongolia 21 maja, natomiast Komory ratyfikowały Protokół 28 maja (Syria i Mongolia nie podpisały wcześniej Protokołu). Dzięki tym ratyfikacjom Protokół z Nagoi ma już 18 stron, ale do jego wejścia w życie potrzebnych jest 50. 

Co ciekawe, dotychczas nie ratyfikowały Protokołu z Nagoi ani Unia Europejska ani żadne z jej państw członkowskich, chociaż prawie wszystkie państwa go podpisały. Komisja już przygotowała wniosek w sprawie zawarcia Protokołu (COM(2012)577), jak również zaproponowała sposób podziału kompetencji przy wykonywaniu go pomiędzy UE i państwa członkowskie -  Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dostępu do zasobów genetycznych oraz sprawiedliwego i równego podziału korzyści wynikających z wykorzystania tych zasobów w Unii (COM(2012)576).

Brak komentarzy: