niedziela, 23 czerwca 2013

Kłopoty europejskich instytucji finansujących budowy statków zażegnane.


HSH Nordbank uzyskał zgodę Komisji Europejskiej na otrzymanie pomocy publicznej w formie gwarancji bankowych na sumę 10 miliardów euro. Bank ten, będący największą na świecie instytucją finansową działającą w branży stoczniowej, odczuwa skutki zapaści na rynku produkcji statków. Zgoda Komisji ma charakter tymczasowy i możliwe jest wystąpienie przez Komisję żądaniami ograniczania niektórych rodzajów aktywności Banku.

Brak komentarzy: