piątek, 7 czerwca 2013

Łotwa 18 członkiem Unii Gospodarczej i Walutowej

Komisja Europejska zatwierdziła wniosek Łotwy o przystąpienie do UGW. Jeżeli zgodnie z oczekiwaniami ministrowie finansów UE przychylą się do owej decyzji na lipcowym szczycie, realne wydaje się włączenie tego kraju do strefy euro w 2014 roku. 

Zgodnie z wnioskami Raportu EBC Łotwa spełnia warunki konwergencji, choć pewne obawy budzi nadmierne znaczenie zagranicznych depozytów bankowych (nierezydentów).

Łotwa, która w 2008 roku zmuszona była skorzystać z finansowej pomocy UE, jednak po realizacji jednego z najsurowszych planów oszczędnościowych odzyskała już równowagę finansów publicznych i spłaciła zaciągnięte zobowiązania (BBC News).

Szerzej: EU Observer, CNBC, WSJ.

Brak komentarzy: