poniedziałek, 10 czerwca 2013

Raport OECD: Polska: strategiczne narzędzia implementacji

OECD opublikowała raport pt. Poland: Implementing Strategic-State Capability, proponujący zestaw praktycznych narzędzi dobrego rządzenia (good governance) dla Polski, pozwalających na bardziej efektywną implementację programów wspieranych z funduszy Unii Europejskiej. Raport zawiera szereg rekomendacji dotyczących poprawy funkcjonowania, w tym koordynacji, działań administracji różnych szczebli przy przeprowadzaniu projektów finansowanych z funduszy unijnych.
Wersja on-line raportu jest ogólnodostępna. Wersja .pdf dostępna jest tylko dla subskrybentów OECD Library.

Brak komentarzy: