wtorek, 25 czerwca 2013

Raport WTO o środkach handlowych w krajach G-20

WTO opublikowała 17 czerwca 2013 r. raport, w którym podsumowało zmian jakie nastąpiły na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy w stosowanych przez kraje G-20 środkach handlowych. Najważniejsze ustalenia raportu to:

- w badanym okresie przyjęto ponad 100 nowych środków handlowych, które miały negatywny wpływ na import; najczęściej stosowanymi środkami okazały się być karne cła antydumpingowe;

- niektóre z krajów G-20 przyjęły również w badanym okresie środki ułatwiające handel międzynarodowy – było ich jednak zdecydowanie mniej niż środków należących do pierwszej kategorii (40% v. 60%);

- większość środków negatywnie wpływających na import, które zostały wprowadzone w krajach G-20 w odpowiedzi na globalny kryzys finansowy, ciągle jest stosowanych zaś ich usuwanie następuje bardzo wolno (do chwili obecnej udało się to jedynie w stosunku do 19% środków); jednocześnie WTO wskazała, że wielkość handlu dotknięta działaniem tych środków jest stosunkowo niewielka  (0,2%); oznacza to że kraje nie zdecydowały się na masowe wprowadzanie barier o charakterze protekcjonistycznym 

Równocześnie z publikacją raportu WTO ukazał się również drugi raport przygotowany przez UNCTAD oraz OECD dotyczący stosowanych przez państwa należące do G-20 środków inwestycyjnych.

Brak komentarzy: