czwartek, 13 czerwca 2013

Skandal w Międzynarodowym Trybunale Karnym dla byłej Jugosławii!

Duński sędzia Frederik Harhoff rozesłał list, w którym krytykuje prezesa Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii Teodora Merona, zarzucając mu, iż naciskał na składy sędziowskie, aby wydały wyroki uniewinniające m.in. w sprawie Gotoviny. Harhoff zarzuca Meronowi, iż chce chronić wojskowy establishment m.in. USA i Izraela przed zbytnim rozszerzaniem odpowiedzialności przez międzynarodowe trybunały karne (faktem jest, iż rozciągają one granice odpowiedzialności dowódców  - superior responsibility i w ramach kryminalnego przestępnego związku - joint criminal enterprise do granic wytrzymałości)
Komentatorzy m.in. EJIL Talk są zgodni, że jest to jeden z największych skandali, jaki wstrząsnął międzynarodowymi sądami karnymi.

Brak komentarzy: