środa, 5 czerwca 2013

Wniosek do Międzynarodowego Trybunału Prawa Morza w sprawie wydania opinii doradczej w sprawie nielegalnych połowów

W czasie obrad Sub-Regional Fisheries Commission (SRFC) w dniach 27-28 marca w Dakarze, siedem krajów członkowskich wystąpiło z rezolucją do Międzynarodowego Trybunału Prawa Morza do wydania opinii doradczej w sprawie nielegalnych, nieregulowanych i nierejestrowanych połowów. 29 maja Międzynarodowy Trybunał Prawa Morza zaprosił strony Konwencji oraz organizacje międzyrządowe do zaprezentowania swoich pisemnych oświadczeń w sprawie nielegalnych, nieregulowanych i nierejestrowanych połowów. Pytania będące przedmiotem opinii doradczej Trybunału dotyczą następujących kwestii:

a) Jakie są obowiązki kraju bandery w sytuacji gdy nielegalne, nieregulowane i nierejestrowane (illegal, unreported, unregulated - IUU) czynności połowowe odbywają się w ramach Wyłącznej Strefy Ekonomicznej państwa trzeciego
b) W jakim zakresie państwo może być odpowiedzialne za IUU czynności połowowe, które dokonywane są przez statki podnoszące jego banderę.

c) Kto odpowiada za łamanie norm prawa połowowego państwa nabrzeżnego w sytuacji gdy statek posiada licencję połowową wydaną przez państwo bandery lub przez agencję międzynarodową

d) Jakie są obowiązki i prawa państwa nabrzeżnego w zapewnianiu zrównoważonego zarządzania zasobami dzielonymi, w szczególności zasobów wód pelagialnych oraz zasobów tuńczyka.

Stanowiska powinny zostać dostarczone Trybunałowi do 29 listopada 2013. Tekst zaproszenia do składania opinii znajduje się na stronie Trybunału

Brak komentarzy: