piątek, 14 czerwca 2013

Wydłużenie okresu implementacji Porozumienia TRIPs

Członkowie WTO uzgodnili na ostatnim posiedzeniu Rady TRIPs wydłużenie o 8 lat (do 2021 r.) okresu implementacji zobowiązań wynikających z Porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (Porozumienie TRIPs). Możliwość taka jest jedynie dostępną dla krajów najmniej rozwiniętych.

Jest to już druga taka decyzja Rady TRIPs (poprzednia została podjęta w 2005 r.). Zgodnie z nią, kraje najmniej rozwinięte mogą swobodnie decydować czy chcą chronić na własnym terytorium prawa gwarantowane przez Porozumienie TRIPs (np. prawo do znaku towarowego). Warto przy tym dodać, że jeżeli dany kraj zdecyduje się jednak na wprowadzenie takiej ochrony to jest zobowiązany do stosowania zasady najwyższego uprzywilejowania oraz traktowania narodowego.

Obecnie wśród Członków WTO znajdują się 34 kraje sklasyfikowane są jako kraje najmniej rozwinięte.

Brak komentarzy: