czwartek, 6 czerwca 2013

Zakończenie negocjacji nad zmianami do Information Technology Agreement już blisko

Negocjacje nad zmianami do Porozumienia WTO w sprawie technologii informatycznej (Information Technology Agreement) weszły właśnie w decydującą fazę. Strony oczekują finalizacji rozmów do końca lipca 2013 r. 

Samo Porozumienie w sprawie technologii informatycznej zostało zawarte w 1996 r., tuż po utworzeniu Światowej Organizacji Handlu. Jest ono jedną z plurateralnych umów WTO – jej stronami jest aktualnie 76 członków organizacji (w tym Unia Europejska i wszystkie jej kraje członkowskie). Jego celem jest liberalizacja handlu w dziedzinie technologii informatycznych poprzez eliminację zarówno barier celnych jak i innych ograniczeń handlowych. Same technologie informatyczne zostały zdefiniowane w Porozumieniu bardzo szeroko i obejmują między innymi komponenty komputerowe, gotowe komputery, peryferia, same urządzenia do produkcji jak również oprogramowanie. Wielkość handlu w tym obszarze ocenia się na ok. 4 bilionów USD/rok. 

Niektóre produkty technologii informatycznej nie zostały jednak objęte oryginalnym Porozumieniem (np. wyświetlacze komputerowe ale też wiele produktów, które nie istniały w momencie podpisywania umowy). Obecne negocjowane zmiany mają poszerzyć listę produktów do których będą miały zastosowanie postanowienia Porozumienie. Nowe zasady są negocjowane przez 52 członków WTO (w tym wszystkie państwa członkowskie UE), poza tą grupą pozostają jednak ważni gracze na rynku technologii informatycznych tacy jak Indie czy Indonezja. 

Intersujące opracowanie podsumowujące ostatnie 15 lat funkcjonowania Porozumienia można znaleźć tu.

Brak komentarzy: