sobota, 29 czerwca 2013

Zarządzanie ryzykiem AML/CFT - dokument konsultacyjny Komitetu Bazylejskiego

Zarządzanie ryzykiem AML/CFT ma zasadnicze znaczenie zarówno z perspektywy stabilności i wiarygodności całego systemu finansowego, jak i dla reputacji poszczególnych instytucji, ryzyka operacyjnego i compliance.

Celem ograniczenia tych ryzyk, w 2012 r. FATF opublikowało zaktualizowaną wersję Międzynarodowych Standardów dot. Zwalczania Prania Pieniędzy, Finansowania Terroryzmu i Proliferacji, w przygotowaniu których uczestniczył również Komitet Bazylejski. 

Celem wsparcia procesu implementacji Standardów - wykorzystania zebranych doświadczeń banków oraz grup bankowych, oraz przeniesienia ich na oba pola - BCBS opublikował właśnie Dokument konsultacyjny w przedmiotowym zakresie. Zawarto w nim odwołania krzyżowe do standardów wypracowanych przez obie instytucje dla ułatwienia wdrażania odnośnych regulacji.

BCBS oczekuje na komentarze do 27 września b.r.

Brak komentarzy: