wtorek, 9 lipca 2013

Chorwacja stroną Porozumienia WTO o zamówieniach publicznych

Chorwacja jest już od kilku dni nowym członkiem Unii Europejskiej. Zakończenie procesu akcesyjnego miało również konsekwencje dla jej statusu w ramach WTO – wraz z przystąpienie do Unii kraj ten bowiem stał się również stroną Porozumienia WTO o zamówieniach publicznych. Umowa ta, w przeciwieństwie do pozostałych porozumień WTO, ma charakter plurateralny i obowiązuje tylko tych członków WTO, którzy zdecydowali się na jej podpisanie. 

Po przystąpieniu Chorwacji stronami umowy jest 43 członków WTO. Kolejnych dziesięć państw negocjuje aktualnie warunki swojego przystąpienia do porozumienia (Albania, Chiny, Gruzja, Jordania, Kirgizja, Mołdawia, Nowa Zelandia, Oman, Panama oraz Ukraina). 

Brak komentarzy: