środa, 31 lipca 2013

EBA formułuje standardy techniczne w obszarze wymogów kapitałowych

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) opublikował serię standardów technicznych w obszarze funduszy własnych oraz korekty ryzyka kredytowego, które docelowo będą stanowić element jednolitych przepisów bankowych, Single Rule Book.

W obszarze funduszy własnych opublikowano:
- ostateczny projekt regulacyjnych standardów technicznych (Draft Regulatory Technical Standards (RTS) on Own Funds) dotyczących funduszy własnych, oraz
- ostateczny projekt implementujących standardów technicznych (Draft Implementing Technical Standards (ITS) on Disclosure for Own Funds) dotyczących obowiązków sprawozdawczych, mający na celu podniesienie transparentności funkcjonowania instytucji finansowych.

Draft Regulatory Technical Standards on the calculation of credit risk adjustments zawiera natomiast ogólne i szczegółowe metody kalkulacji funduszy własnych adekwatnie do danego ryzyka kredytowego

Powyższe RTS i ITS zostaną teraz przekazane Komisji Europejskiej celem ich wdrożenia na mocy Rozporządzenia.Brak komentarzy: