środa, 3 lipca 2013

FED implementuje postanowienia Bazylei III

Kilka tygodni po przyjęciu przez Unię Europejską Rozporządzenia CRR i Dyrektywy CRD IV, implementujących w unijnych porządku prawnym rozwiązania Bazylei III (pisaliśmy o tym tutaj), wczoraj tożsamą decyzję jednomyślnie podjęła Rada Rezerwy Federalnej.

Dla amerykańskich banków wdrożenie nowych Regulacji wiązać się będzie przede wszystkim z rozszerzeniem buforów kapitałowych, a dla instytucji prowadzących działalność w skali międzynarodowej z ustanowieniem dodatkowej dźwigni kapitałowej obejmującej sumę pozycji pozabilansowych. Zgodnie z oficjalnym komunikatem FED wyłączenia są przewidziane dla "mniejszych, mniej skomplikowanych instytucji finansowych". 

W najbliższych miesiącach regulacja ma zostać rozszerzona o 4 dodatkowe zasady skierowane do 8 największych amerykańskich banków, których funkcjonowanie może stwarzać najpoważniejsze ryzyko systemowe (Reuters, Fed pledges to get tough on Wall Street as adopts Basel rules). Nie wiadomo natomiast, w jaki sposób nowe regulacje będą stosowane wobec banków zagranicznych (FT, Banks await orders as Fed acts on Basel III).

Regulacje wejdą w życie 1 stycznia 2014; zależnie od charakteru prowadzonej działalności standardy zaczną obowiązywać poszczególne instytucje 1 stycznia 2014 lub 2015.

Do 9 lipca b.r. na temat nowej regulacji wypowiedzieć się jeszcze mają Federalna Korporacja Ubezpieczeń Depozytów (FDIC) oraz Biuro Kontrolera Waluty (OCC).

Zob. także przygotowane przez FED zestawienie obowiązujących obecnie i znowelizowanych wymogów kapitałowych obowiązujących małe instytucje bankowe.

Brak komentarzy: