wtorek, 23 lipca 2013

FSOC zbada różnice amerykańskich i unijnych regulacji wyceny kredytowych instrumentów pochodnych

Między innymi w związku z porozumieniem UE-USA w sprawie zbliżania transgranicznych regulacji rynku derywatów (pisaliśmy o tym tutaj) Izba Reprezentantów stosunkiem głosów 353 do 24 poparła projekt H.R. 1341: Financial Competitive Act of 2013 (wyniki głosowaniatekst aktu).

W razie uchwalenia ustawy amerykański nadzorca rynku, Financial Stability Oversight Council (FSOC), zostanie zobowiązany do przeprowadzenia analizy wpływu na rynek amerykański różnych standardów obowiązujących w Stanach Zjednoczonych oraz innych jurysdykcjach w odniesieniu do implementacji wymogów kapitałowych dostosowania wyceny kredytowych instrumentów pochodnych.

Informacja nt. zaawansowania prac legislacyjnych dostępna jest tutaj.

Szerzej zob.: Jim Hamilton.

Brak komentarzy: