sobota, 27 lipca 2013

IOSCO: zasady benchmarków finansowych

IOSCO opublikowała Raport końcowy poświęcony Zasadom benchmarków finansowych, który ma stanowić ogólne ramy dla wszelkich benchmarków stosowanych na rynkach począwszy od stóp procentowych a skończywszy na złocie i ropie naftowej (Reuters).

Proponowane zasady obejmują:

zagadnienia governance, w szczególności celem przeciwdziałania konfliktom interesów,
jakość benchmarków,
jakość stosowanej metodologii,
mechanizmy odpowiedzialności.
Między innymi w związku z doświadczeniami ze skandalu manipulacją stawką LIBOR, nowe podejścia ma bazować przede wszystkim na danych transakcyjnych (a nie oczekiwaniach, jak ma to w przypadku londyńskiego indeksu), hierarchizując informacje stanowiące podstawę benchmarku.

Mimo że stosowanie zasad będzie zróżnicowane - przede wszystkim ze względu na specyfikę poszczególnych instrumentów - IOSCO wezwało państwa do złożenia sprawozdań ze stanu ich implementacji w ciągu 12 miesięcy, a sama dokona przeglądu w tym zakresie w ciągu kolejnego półrocza.

Brak komentarzy: