środa, 17 lipca 2013

Jedynasty przegląd polityk handlowych UE

Od 16 do 18 lipca 2013 r. ma miejsce jedenasty przegląd polityk handlowych stosowanych przez Unię Europejską (UE). Przegląd taki jest przeprowadzany regularnie przez WTO i dotyczy wszystkich członków organizacji. Jego celem jest identyfikacja istniejących barier w handlu międzynarodowym oraz określenie zakresu przestrzegania zobowiązań WTO przez poszczególnych członków oraz jakości implementacji orzeczeń organów WTO odpowiedzialnych za rozstrzyganie sporów.

Podstawą oceny będą dwa raporty: jeden przygotowany przez UE (dostępny tu), drugi przez Sekretariat WTO (dostępny tu).

Brak komentarzy: