czwartek, 25 lipca 2013

Kadi - komentarz wierszem! prof. James'a Crawforda

Orzeczenie w sprawie Kadi, o którym niedawno pisaliśmy (tutaj) jest szeroko komentowane. Jednak najoryginalnieszy (przynajmniej co do formy) komentarz dostarczył prof. James Crawford, który reprezentował Kadiego przed trybunałem. W czasie jednego ze swoich wykładów w czasie letniego kursu Haskiej Akademii Prawa Międzynarodowego wygłosił wiersz swego autorstwa, który poniżej przytaczamy:

James Crawford
Kadi and Article 103

While wandering though the wadi
in the wastes of Saudi
I came across Mr Kadi
cracking rather hardly

I said you must feel blue
at what they've done to you
he said to me that's true
but I've got the CJEU

and lacking whose authority
the P5 sorority
are now a small minority
who've lost their old priority

and so went Mr Kadi
wandering down his wadi
it's all because of me
I killed article 103.


Dodajmy jeszcze, że w tym roku w Haskiej Akademii Prawa Międzynarodowego o sprawie Kadiego mówiła również Pani Prof. Anna Wyrozumska, która prowadziła kurs The Role of Domestic Judges in the Development of International Law. Wykład wzbudził ogromne zainteresowanie i został bardzo dobrze przyjęty.


Brak komentarzy: