niedziela, 21 lipca 2013

Komisja Europejska zaprasza do konsultacji w sprawie dostępu do sądu w sprawach środowiskowych

Komisja Europejska ogłosiła rozpoczęcie konsultacji w sprawie reformy systemu dostępu do sprawiedliwości w sprawach związanych z ochroną środowiska. Potrwają one do 23 września. Aby wziąć udział w konsultacjach należy wypełnić ankietę, która dostępna jest tu.

Dostęp do sprawiedliwości w sprawach środowiskowych gwarantuje Konwencja z Aarhus, której stronami są nie tylko państwa członkowskie, ale także Unia Europejska. Na poziomie UE Konwencję wdraża Rozporządzenie (WE) nr 1367/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie zastosowania postanowień Konwencji z Aarhus o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska do instytucji i organów Wspólnoty, które jednak było bardzo krytykowane za niewystarczającą implementację Konwencji właśnie w zakresie dostępu do sądu dla organizacji pozarządowych zajmujących się środowiskiem. Bardzo ograniczono w nim bowiem podmiotowo dostęp. Ponadto, złożenie skargi do sądu poprzedzone było wprowadzoną wyłącznie na potrzeby implementacji Konwencji z Aarhus wewnętrzną procedurą odwoławczą.

Brak komentarzy: