środa, 24 lipca 2013

MTS: zakończyła się faza ustna w sprawie Whaling in the Antarctic (Australia v. Japan)

MTS skończył wysłuchiwanie argumentów stron w sprawie Whaling in the Antarctic (Australia v. Japan) (o czym pisaliśmy tu). Strony podtrzymały w zasadzie swoje wcześniejsze stanowiska. Australia, popierana przez Nową Zelandię wnosi o uznanie, że Japonia łamie prawo międzynarodowe, w tym w szczególności Konwencję o uregulowaniu połowów wielorybów.  Wnosi także o uznanie, że program JARPA II  nie jest programem naukowym i w związku z tym Japonia powinna natychmiast zakończyć jego implementację. Japonia wnosi przede wszystkim o uznanie braku jurysdykcji MTS do rozstrzygania tego sporu, a w przypadku uznania jurysdykcji o odrzucenie wniosków Australii. Oczywiście Australia nie zgadza się z Japońskim zarzutem dotyczącym braku jurysdykcji.

Filmy z całej fazy ustnej procesu dostępne są tu. Po zakończeniu fazy ustnej MTS rozpoczął naradę. Nie podano jeszcze terminu ogłoszenia wyroku.  

Brak komentarzy: