sobota, 6 lipca 2013

Peer review: nadużycia na rynku kapitałowym

ESMA opublikowała Raportpeer review praktyk nadzorczych przeprowadzonego wśród właściwych organów krajowych (national competent authorities, NCAs) państw EOG w zakresie stosowania Dyrektywy w sprawie nadużyć na rynku (MAD) 2003/6/WE. Częścią dokumentu jest także zbiór dobrych praktyk nadzorczych oraz kwestionariusz do samooceny nadzorców wraz z zestawieniem udzielonych odpowiedzi.


Wyniki ostatniej edycji peer review zostały opublikowane razem ze szczegółową mapą MAD (mapping exercise).

W przeglądzie wzięło udział 30 NCAs sprawujących nadzór nad 16,890 firmami inwestycyjnymi, instytucjami kredytowymi oraz innymi jednostkami świadczącymi usługi inwestycyjne podlegającymi MAD.

Przedmiotem zainteresowania ESMA było:
- przyjęcie i wdrożenie przez firmy inwestycyjne oraz rynki regulowane/wielostronne platformy obrotu (MTF) rozwiązań strukturalnych implementujących MAD,
- zarządzanie przez spółki spisami insiderów zawierającymi listę osób posiadających dostęp do poufnych informacji wraz z piastowanymi przez nie funkcjami,
- radzenie sobie z plotkami.

Konkluzje peer review są pozytywne. Najsłabszym wynikiem było spełnienie wymogów MAD przez 26 z 30 nadzorców (spisy insiderów), natomiast w większości obszarów standardy unijne spełniają wszyscy lub niemal wszyscy nadzorcy.

Zob. także notatkę prasową ESMA dotyczącą Raportu.

Brak komentarzy: