poniedziałek, 15 lipca 2013

Powołanie Forum politycznego wysokiego szczebla w sprawie zrównoważonego rozwoju

9 lipca Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję A/RES/67/290, w sprawie powołania Forum politycznego wysokiego szczebla w sprawie zrównoważonego rozwoju, które zastąpi Komisję ONZ ds. Zrównoważonego Rozwoju. Polityczna decyzja w tej sprawie została podjęta już w ubiegłym roku, podczas szczytu Rio+20, gdzie jednym z tematów było stworzenie ram instytucjonalnych w sprawach zrównoważonego rozwoju. W rezolucji stworzono jednak konkretne zasady działania forum. Co roku, w ramach forum, będzie się odbywało ośmiodniowe spotkanie, w tym trzydniowe spotkanie na szczeblu ministerialnym. Co cztery lata będą się natomiast odbywały szczyty, w których wezmą udział szefowie państw lub rządów. Będą one miały miejsce w ciągu dwóch pierwszych dni sesji Zgromadzenia Ogólnego. Wynikiem spotkań mają być przyjmowane podczas nich deklaracje. Zadaniem forum będzie polityczne przywództwo, weryfikacja politycznych zobowiązań dotyczących zrównoważonego rozwoju, wzmacnianie integracji trzech filarów zrównoważonego rozwoju oraz tworzenie agendy działań na jego rzecz. Pierwsze spotkanie Forum odbędzie się 23 września w Nowym Jorku.

Brak komentarzy: